English

 

 

Video from Sagrado Corazon

 

 

6th form A and B had surprised video from Sagrado Corazon’s students. They are wating to meet us next week! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Benito Nazar - Estado de Israel 4230 (C1185AAO) Buenos Aires - Teléfono: 4862-4993/8406 Fax: 4863-0132 E-mail: info@benitonazar.esc.edu.ar